Gästbloggaren -Är schizofren och personlighetskluven samma?


Gästbloggaren

Denna vecka bjuder Sara Benz på information om Schizofreni. Hennes egna blogg hittar du här.


Är schizofren och personlighetskluven samma?

Schizofreni är något som ofta inom populärkulturen förknippas med dissociativ identitetsstörning (aka multipla personligheter och personlighetsklyvning). Dissociativ identitetsstörning är enbart en kontroversiell undergrupp till schizofreni och är därmed inte samma sak som schizofreni. Diagnosen har trots det gjort sig oförglömlig i allt från böcker, serier och filmer som skräckfilmen ”psycho”. Det har därför lett till att många sätter likamedtecken mellan schizofreni och dissociativ identitetsstörning, vilket lett till fördomen att schizofrena personer är personlighetskluvna.

Dissociativ identitetsstörning är en formell psykisk sjukdom som innebär att den sjuka har minst två alter egon. Statistik visar att förekomsten av sjukdomen handlar om 3 % av patienterna på de psykiatriska sjukhusen. Den beskrivs även vara mer förekommande hos kvinnor; nio gånger mer än hos män. Övervikten av kvinnor kan dock beror på svårigheterna som finns att fastställa sjukdomen hos män. Diagnosen är formell men dock omstridd; det finns vissa läkare som t.ex. menar på att diagnosen enbart existerar som effekt på felaktig terapi eller psykotropiska droger.

Om nu schizofreni och personlighetsklyvning är olika saker, vad är då schizofreni? Jo, det är en svår psykossjukdom som är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna. Ungefär en procent av befolkningen räknas att drabbas av diagnosen. Vad är då psykoser kanske man undrar? Jo, det är ett samlingsnamn för psykiska störningar i uppfattningen om verkligheten. Det kan vara sådant som t.ex. hallucinationer och vanföreställningar. Dessa är dock inte identiska för alla med schizofreni. För faktum är att schizofreni egentligen, om man ska vara helt korrekt, är ett samlingsnamn för flera diagnoser av psykossjukdomar, vilka sinsemellan inte nödvändigtvis behöver påminna mycket om varandra.

Det som dock förbinder dessa schizofrenier är att den drabbade har en störning i tankelivet och perceptionen, samt har avtrubbad affekt. Perception är den samling av processer i hjärnan som tolkar informationen från sinnena, såsom föremål, händelser, skriva och talade ord m.m. Avtrubbad affekt är ett psykiskt symtom som innebär att den drabbades känsloliv avflackas. Detta tar sig främst i uttryck som störd verklighets- och självuppfattning, samt i en störd uppfattning om sina jagfunktioner (tankestörningar som t.ex. tron att ens tankar kan höras av andra).

Det finns ingen enskild orsak till schizofreni, men schizofreni anses vara orsakad av både arv och miljö då man ser kopplingar mellan dem. Forskning visar att man utan en ärftlig belastning har ungefär en procents risk att få schizofreni. Risken ökar med 10 procent om man har en förälder som har schizofreni och har båda ens föräldrar schizofreni ökar risken till 40 procent. En person som har genetiska förutsättningar att utveckla sjukdomen får en ökad risk av att placeras i en negativ miljö; stress, sexuella övergrepp, alkohol, droger är exempel på sådant som kan ha en negativ inverkan.

Man kan dock uträtta stora ting trots sjukdomen; kolla bara på ekonomen och Nobelpristagaren John Nash.

Källor: (Wikipedia) (Medwob) (Wikipedia) (Psykiska sjukdomar) (Wikipedia) (Wikipedia)

Gästbloggaren publiceras varje Söndag, vill du bli nästa veckas gästbloggare? Kontakta mig på jessica@nestorforlag.se

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.