Pennan som psykolog

Bättre hälsa


Eller logga in för att nå dina köpta kurser

Hej och välkommen till e-kursen ”Bättre hälsa”!

I denna kurs kommer du få frågor som inspirerar dig till att se möjligheterna i ditt liv. Frågorna handlar om hur du tänker, känner och handlar utifrån de åtta existentiella livsaspekterna

  • Upplevelse av sammanhang
  • Att känna sig hel
  • Att vara i balans
  • Upplevelse av harmoni och inre lugn
  • Upplevelse av fascination
  • Tillit som livskraft
  • Meningen med livet
  • Hoppfullhet och optimism

Ditt förhållningssätt till det som händer i livet avgör hur du hanterar motgångar och möter utmaningar. En ökad medvetenhet om de existensiella livsfrågorna kan därför fungera som en kompass i livet när det är svårt, samtidigt som det kan och öka din känsla av hälsa och välmående.


Fakta om kursen:

Lektionerna finner du här nedan. Det går att läsa lektionerna i valfri ordning, men jag rekommenderar dig att läsa dem i numrerad följd. Börja med lektion ett. För att komma vidare till nästa lektion finner du en pil längst ner i högra hörnet där du bläddrar dig vidare. I vänstra hörnet finner du pil som tar dig tillbaka till föregående lektion. Du kan också ”avsluta” varje lektion du läst, detta som en markering/påminnelse för dig själv att du genomgått den.

Du har tillgång till kursen i sex månader och kan enkelt logga in och ut med ditt lösenord i menyn ovan. Du kan läsa kursen i valfri takt och påbörja/avsluta den när du vill. Har du frågor? Tveka inte att kontakta mig på jessica@nestorforlag.se


*Kursen utgår från samtalskorten ”Frön till livsmod och livsglädje” som är inspirerade av Världshälsoorganisationens (WHO) åtta dimensioner av existentiell hälsa. Samtalskorten är skapade av Lena Bergquist, kommunikationsvetare, teolog och samtalsterapeut.

Lektioner

1. Upplevelse av fascination

Som barn gick du på upptäcksfärd i livet, allt du undersökte var nytt och intressant. Några av dina drivkrafter var fascination, förundran och nyfikenhet. Du kände dig närvarande och levande.…

2. Tillit som livskraft

Ibland kan det vara svårt att tro att ett skrynkligt litet frö kommer att utvecklas till ett träd, en blomma eller en grönsak. Men du sår ändå och ser till…

3. Hoppfullhet och optimism

Naturen förändras hela tiden; fröer gror, plantor växer upp, de blommar och sätter frukt. De gröna vissnar och energin till nästa säsongs växtlighet göms i fröer, lökar, knölar och jordstammar.…

4. Upplevelse av sammanhang

Du är en del av livet på jorden och ingår i samma livsväv som alla växter och djur, det är ett sammanhang som du alltid kommer att vara en del…

5. Meningen med livet

De frön som gömmer sig i jorden har sin mening med livet dolt i sitt inre. När förutsättningarna är tillräckligt goda öppnar sig skalet så att fröet kan utveckla sin…

6. Att känna sig hel

En blomsteräng i naturen eller en rabatt i trädgården ses ofta som en helhet. Men för att rabatter och blomsterängar ska bli till måste varje enskild blomma få utrymme att…

7. Upplevelse av harmoni och inre lugn

Precis som fågeln i trädet tar vara på värmen från morgonens första solstrålar, så kan du stanna upp i vardagen och ta emot det som du mår bra av. Upplevelsen…

8. Att vara i balans

Alla varelser behöver balans i sina liv. Vi mår bra av lagom mycket ljus, värme, vatten och näring. Vi behöver även utrymme för både aktivitet och återhämtning samt social samvaro…

9. Sinnesro

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Övningar: Finns det något i ditt liv som du…

10. En trygg plats

Din längtan efter att ge dig själv en stund av harmoni och inre lugn på en plats som du tycker om, kommer från en känsla av värme, vänlighet och omsorg…