Pennan som psykolog

Skriv ditt liv


Eller logga in för att nå dina köpta kurser

Hej och välkommen till e-kursen ”Skriv ditt liv”. Kursen är utformad av ”write your self”, som är en global skrivrörelse som vill hjälpa utsatta personer att återerövra och använda sina röster och berättelser efter trauma.

Write your self-metodiken är byggd för dem som upplevt trauma, men metoden kan användas oavsett tidigare erfarenheter. Kursen är ingen ersättning för terapi eller behandling. Behöver du kontakt med läkare eller psykolog rekommenderar jag dig att ta det. Kursen kan ses som verkningsfullt komplement men inte som en behandling.

Gör kursen i din egen takt och lyssna på din kropp och dina tankar. Tvinga aldrig dig själv att skriva om något utan följ hela tiden dina känslor. För att du ska få känna hur hjälpsamt skrivandet kan vara rekommenderar jag dig att gå igenom ett steg i taget och att göra varje övning innan du skyndar dig till nästa. Detta för att du ska få ut så mycket som möjligt av denna kurs.

Texten du läser i varje lektion finns längst ner att skriva ut som pdf. Jag rekommenderar dig att göra det för att kunna läsa och skriva i lugn och ro.

Tveka inte att kontakta mig vid funderingar eller frågor: jessica(@)nestorforlag.se

Lektioner

2. Börja skriva

I denna lektion undersöker vi hur du kan lyssna dig till dina berättelser snarare än hitta på dem, och provar olika tekniker för att hjälpa dig att göra det. Att…

3. Självomsorg

I denna lektion utforskar vi hur du kan ta hand om dig själv medan du skriver, och varför det är avgörande för både din hälsa och ditt skrivande att du…

4. Den skrivande kroppen

I denna lektion zoomar vi in på kroppen som en bärare av berättelser, samt provar olika sätt att börja lyssna till och skriva ned dessa berättelser. John Lee skriver i…

5. Genrer

I denna lektion utforskar vi tre olika skrivsätt för att komma underfund med vilket eller vilka som passar dig och de berättelser du vill skriva, samt diskuterar hur det kommer…

6. Ämnen

I denna lektion tittar vi närmare på vilka dina skrivämnen kan vara, samt hur du kan spara och organisera dem på ett sätt som hjälper dig att utforska dem i…

7. Skapa helhet

I den här lektionen undersöker vi läkande skrivande närmare, samt provar på flera konkreta verktyg för att arbeta med våra berättelser. James W. Pennebaker skriver i Writing to Heal: ”Omedelbart…

8. Uttrycka det ordlösa

I denna lektion utforskar vi olika sätt att hitta ord för det som kan kännas ordlöst i en berättelse. Att uppmärksamma detaljer och sinnesförnimmelser i ditt skrivande levandegör dina texter…