Kurser

  • Bättre hälsa

    11 Lektioner inom 0.00 kr

    Hej och välkommen till e-kursen “Bättre hälsa”! I denna kurs kommer du få frågor som inspirerar dig till att se möjligheterna i ditt liv. Frågorna handlar om hur du tänker, känner och handlar utifrån de åtta existentiella livsaspekterna Upplevelse av sammanhang Att känna sig hel Att vara i balans Upplevelse […]