Pennan som psykolog

5. Meningen med livet


Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

De frön som gömmer sig i jorden har sin mening med livet dolt i sitt inre. När förutsättningarna är tillräckligt goda öppnar sig skalet så att fröet kan utveckla sin potential. Övningar: Vad är meningen eller målet med ditt liv på lång sikt? Vilka situationer är meningsfulla i ditt liv just nu? När du befinner […]

Tillbaka till:Bättre hälsa