Pennan som psykolog

9. Sinnesro


Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Övningar: Finns det något i ditt liv som du behöver acceptera? Om du accepterar vilka möjligheter väntar dig då? Vad kan du göra för att ta ett steg i riktning mot dessa möjligheter?

Tillbaka till:Bättre hälsa