Pennan som psykolog

Att hitta minnen


Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Det kan ibland vara svårt att hitta sitt förflutna. Har får du några teman som kan fungera som ledtrådar för dina minnen. Väcker något av nedanstående tankar, känslor och minnen hos dig? Skriv. Barndom Dina föräldrar Dina syskon Din uppväxtmiljö Ditt barndomshem Dina barndomsvänner Barndomslekar Din skolmiljö Samhället just då Ungdom Har något av ovanstående […]

Tillbaka till:Skriv dina memoarer