Pennan som psykolog

Att intervjua andra…


Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Om du ska skriva om någon annans liv kanske du behöver intervjua personer för att få reda på fakta om personen. Om du skriver om det eget liv kan det även här vara bra att intervjua andra för att få se dig själv ur en annan synvinkel. Att samla information från andra kan göras på […]

Tillbaka till:Skriv dina memoarer