Pennan som psykolog

Gestaltning


Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Något som många vill ha mycket information om men som jag brukar prata lite om är gestaltning. Gestaltning handlar om att göra sin text levande och eftersom jag mestandels skriver faktaböcker anser jag mig inte har tillräckligt god kunskap i ämnet för att lära ut andra. När jag skriver texter skriver jag genom min magkänsla […]

Tillbaka till:Skriv dina memoarer