Pennan som psykolog

Hur använda terapeutiskt skrivandet för att handleda sig själv?


Du måste först avsluta Varför använda terapeutiskt skrivandet för att handleda sig själv? innan du får tillgång till denna lektion
Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Innan du sätter igång, bestäm dig för om du ska skriva på dator, enskilt papper eller i en journal. Fråga dig själv innan du sätter igång vad du har för historia till skrivande, vilka erfarenheter har du? Finns det något som skulle kunna hindra dig i skrivandet? Finns det något som skulle kunna få dig […]

Tillbaka till:Grundläggande utbildning i terapeutiskt skrivande > Handled dig själv genom terapeutiskt skrivande