Pennan som psykolog

Övning: Klustring


Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Skriv ett nyckelord i mitten med en ring runt och associera fritt kring ordet. Skriv ner varje ord och fortsätt att klustra. Klustra tills du är nöjd eller fått fram det du behöver. Detta är bra sätt att arbeta om du är blockerad eller om du vill få fram omedvetna tankar och känslor. Exempel: äcklig mat-rädsla-arg lärare-SKOLAN-kasta […]

Tillbaka till:Skriv dina memoarer