Pennan som psykolog

Terapeutiskt skrivande


Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Att skriva är att lyssna. Lyssna på det runt dig, lyssna på det i dig. Lyssna på din framtid, på ditt förflutna, på din kropp och på dina tankar. Du kommer i denna kurs få tio korta texter med efterföljande frågor och jag vill att du ska komma ihåg att denna kurs blir vad du […]

Tillbaka till:Bättre hälsa