Om Jessica Hjert Flod

Om Jessica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Hjert Flod bestämde sig för att göra sina "svagaste" sidor till hennes styrka. Därför vill hon genom att blanda sin egenupplevda erfarenhet med sin akademiska kompetens föra sina kunskaper vidare till både privatperson och företag, så att vi tillsammans kan förstå psykisk ohälsa bättre.

 

Jessica fick i vuxen ålder diagnosen ADHD och generaliserad ångestsyndrom (GAD). Hon är beteendevetare med kandidatexamen i psykologi och arbetar nu på en D-uppsats till en magisterexamen i kriminologi.

 

Jessica har flera års erfarenhet från socialt arbete så som socialtjänst och SIS. Idag arbetar hon inom Kriminalvården.

 

 

 

 

 

 

 

© All Rights Reserved