Dagsarkiv: 24 juli, 2017


Forskning om skrivande -hjälp till att besvara enkät

Jag har blivit kontaktad av Johanna som är forskarstudent i Vasa och studerar hur man kan vårda sig själv genom att skriva. Då jag vet att flera av mina läsare liksom jag skriver får ni gärna hjälpa till genom att fylla i denna enkät.

Sprid gärna enkäten till vänner eller andra skrivande varelser. Vore tacksam om du ville hjälpa till [wp-svg-icons icon=”heart” wrap=”i”] Forskning är viktigt eller hur?

Tack [wp-svg-icons icon=”heart” wrap=”i”]


Sex anledningar till att du ska använda terapeutiskt skrivande

Därför är skrivandet bra för dig

Sex anledningar till att du ska använda terapeutiskt skrivande

  • För att få en sammanhängande berättelse

Skrivandet hjälper dig att få struktur på din historia och se både positiva och negativa känslor kopplat till händelsen. Skrivandet hjälper dig att se en helhet och få en sammanhängande berättelse från början till slut. Studier har visat att de som skriver sin historia har haft lättare att se situationen från andra perspektiv och visar då mer förbättringar gällande sin hälsa.

  • För att få insikt

De som skriver har kunnat förstå sin historia bättre och får en djupare insikt vilket har hjälpt dem att läka.

  • För att ändra synpunkt

Studier har visat att personer som använder terapeutiskt skrivande har lättare att ändra synpunkt. Skrivandet kan ändra sättet vi själva ser på vår historia och ge oss ett bredare perspektiv. Det kan få oss att ändra mönster och därmed förbättra vår hälsa.

  • För att då hjälp att hitta din livsväg

Skrivandet får dig att bli reflektiv och se över dina val. Det kan även hjälpa dig vid funderingar och tala om för dig vart du är på väg eller vill vara på väg i livet.

  • För att det gör dig fri

När vi delar med oss av våra upplevelser på papper frigör det utrymme inom dig. Vi reder ut saker genom pennan och fungerar bättre efteråt. Studier har visat att vi får ett bättre minne efteråt, vi minns saker bättre efter att vi skrivit dem och vi fungerar också bättre på tester och undersökningar enligt studien.

  • För att skrivandet öppnar upp

Studier har visat att vi blir mer sociala av skrivandet. Att vi har lättare att prata öppet om saker vi skrivit om, och att vi också kan redogöra kring våra egna tankeförändringar kring ämnet på ett bättre sätt.

[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”i”] Lämna en kommentar