När vardagliga ljud skapar dig problem


Detta inlägg är ett samarbete mellan Nestor förlag, hörselfokus & Bellman & symfon.
Bild: Pixabay

Bild: Pixabay

OBS: detta är endast en enkel beskrivning om ljudöverkänslighet och hörselskydd. Det är en bred problematik och det kan finnas flera olika lösningar. Ta kontakt med din vårdcentral för mer information.

Vad är ljudöverkänslighet?

Ljudöverkänslighet innebär att vardagsljud som vanligtvis inte ställer till några problem upplevs som obehagliga. Ljuden kan plötsligt skapa ångest, trötthet och stress hos personen. Det kan även utvecklas till att den drabbade går och oroar sig för obehagliga ljud, vilket bara det kan upplevas som stressande. Det är därför viktigt med kunskap om ljudöverkänsligheten så att den inte leder till ett hinder i din vardag.

Överkänslighet för ljud är ett samlingsbegrepp men innebär att vanliga ljud kan upplevas så obehagliga att din vardag påverkas. Ofta gäller det ljud som till exempel barnskrik, klirr från porslin, prassel, höga röster, ljud från dammsugare eller fläkt. Känsligheten  kan variera för olika slags ljud, en del personer tycker att högfrekventa diskantljud är obehagliga, andra upplever lågfrekventa basljud som mer problematiska. Vissa upplever ljuden som obehagliga men hos en del kan de till och med med orsaka till smärta.

Varför drabbas man av ljudöverkänslighet?

Ljudöverkänslighet kan ha många orsaker, det kan tex uppkomma vid en hjärnskada efter en bilolycka.  Men det är också vanligt att personer med Autism, ADHD och andra liknande diagnoser kan störas mer av ljud. Problemet kan till exempel bero på fysiologiska orsaker i innerörat så som en bullerskada, men det kan också vara att hjärnan inte klarar av att dämpa signaler och filtrera bort oönskade ljud. Ljudöverkänslighet kan komma gradvis eller direkt, och orsakerna kan vara både fysiologiska och psykologiska.

Ca 40% av de som har tinnitus är känsliga för ljud i någon grad, men även de personer som drabbats av utmattning och/eller depression kan uppleva sig känsligare för ljud. De kan också ta sig olika uttryck hos olika individer. Man tror att 9% av den vuxna befolkningen lider av ljudöverkänslighet, bland barn är problemet vanligt vid inlärningssvårigheter.

Oavsett vart ljudkänsligheten kommer ifrån så påverkar det en psykiskt.  Stress, ångest, irritation och rädsla är vanliga reaktioner och det är viktigt att få hjälp så att problematiken inte begränsar ditt liv. Besvären kan variera från dag till dag och över längre tid. Din livssituation har en stor betydelse över hur din ljudöverkänsligheten utvecklas, din allmänhälsa och stress påverkar din känslighet för ljud. När du har det tuffare kan ljudkänsligheten upplevas mer påtaglig och helt enkelt kännas svårare att hantera.

De personer som drabbas kan ha svårt att själva förstå sin problematik då besvären både kan komma smygande eller direkt utan orsak. Besväret är osynlig och därför ofta svår för allmänheten att förstå. Det är inte ovanligt att problematiken leder till undvikande eller isolering. Man kanske börjar undvika sådant man egentligen tycker är roligt, bara för att slippa stressen av alla ljud.

Ljudöverkänslighet kan komma tillfälligt och försvinna av sig själv.

Vad kan man göra åt det?

Upplever man att ljudöverkänsligheten begränsar en i vardagen eller påverkar livskvalitén finns det hjälp att få. Ett första steg är att kontakta sin läkare på vårdcentralen som sedan kan remittera vidare om det behövs, tex. till ÖNH-läkare, audionom eller kurator.

Ljudöverkänslighet brukar oftast bli lindrigare med tiden och lättare att hantera så fastna inte i negativa tankar och uppgivenhet. Lägg din energi på att hitta metoder som lindrar besvären för dig.

Något man inte rekommenderar det är att undvika problemet eller använda öronproppar för att underlätta sin vardag. Försök att inte undvika vardagsljud eller avstå från roliga aktiviteter på grund av ljudet. Ta med hörselskydd och använd dem om det behövs. Ta en paus från den besvärande ljudsituationen, informera anhöriga om problematiken så att de lättare kan förstå dig vid gemensamma restaurangbesök, kalas, middagar eller  bio.

Något som är viktigt att veta är att ljudkänsligheten kan förvärras vid överdriven användning av hörselskydd. Det kommer att göra örat känsligare för ljud. Det är därför viktigt att bara använda öronproppar eller hörselskydd där det verkligen behövs, och inte ”utfall att”. Försök att skilja på skadliga ljud och obehagliga ljud.

[Tweet ”Hörselskydd måste användas på rätt sätt, annars kan ljudöverkänsligheten öka.”]

Det kan bli en ondcirkel där det undvikande beteendet gör att man blir än mer känslig. Även om det kan kännas bra att isolera sig eller använda öronproppar för stunden kan de förvärra och ge konsekvenser i längden.

Vid användning avBellman och Symfons formgjutna hörselskydd ER kan man byta dämpning själv beroende på situation. Man kan tex ha svag dämpning i situationer där kommunikation krävs, och högre dämpning vid konserter eller vid arbete med mycket buller. Skillnaden mellan de formgjutna hörselskydd jag skall få prova och öronproppar är att hörselskydden sänker alla ljud lika mycket, både mörka och ljusa, vilket ger en naturlig ljudåtergivning.

Väl utprövade hörselskydd med rätt dämpning för ditt användningsområde gör att du kan föra en diskussion och kommunicera utan att missa några varningssignaler. Öronproppar tvärtemot dämpar ofta allt för mycket, vilket kan bli farligt i vissa situationer där du kan komma behöva din hörsel.

Hörselskydd är främst till för att skydda sig från skadliga ljud, men kan likväl bli en del av din läkningsprocess om du har börjat isolera dig och välja bort saker för att orka vardagen. De kan helt enkelt användas för att höja din livskvalité.

Detta är del 2 av 4 i artikelserien ljudöverkänslighet. I del 1 berättade jag om min egen upplevelse och i del 3 kommer jag berätta om hur det går till att pröva ut ett par formgjutna hörselskydd, och i del 4 av min egna upplevelse av skydden.

[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”i”] Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.